Đào tạo public

Khóa học

Thời lượng

Học phí

Đăng ký

    Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị nhân sự

6 buổi x 3h

3.500.000 VND

Đăng ký tại đây

    Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp

6 buổi x 3h

2.500.000 VND

Đăng ký tại đây

    Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

4 buổi x 3h

2.500.000 VND

Đăng ký tại đây

    Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

4 buổi x 3h

2.200.000 VND

Đăng ký tại đây

    Nâng cao năng lực quản lý cấp trung

10 buổi x 3h

6.000.000 VND

Đăng ký tại đây

    Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp

4 buổi x 3h

2.500.000 VND

Đăng ký tại đây

    Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3P

4 buổi x 3h

3.000.000 VND

Đăng ký tại đây

 

Đào tạo Inhouse

 

 

 

Giảng viên Min Go Eun
Read more.
Giảng viên Lee Ji Eun
Read more.
Giảng viên Lê Thị Hương
Read more.
Giảng viên Lê Thị Hương
Read more.
Nguyễn Việt Thu Anh
Read more.
Giảng viên Ji Min Young
Read more.
Giảng viên Nguyễn Thị Hoàng Nhung
Read more.
Lê Huy Hoàng
Read more.

STT Khóa học Lịch khai giảng Thời lượng Giờ học Lịch học Học phí
1 Sơ cấp 1 27/02/2019

28/2/2019

25 buổi 18h-20h Thứ 2-4-6

Thứ 3-5

1.900.000

Để đăng ký, vui lòng điền vào form theo link sau: https://goo.gl/forms/VipL8OeXrq4r00ag1