3L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Hoang – iEIT

Articles posted by Hoang

All posts by Hoang

CHECK-IN CÁC NHÀ HÀNG YÊU THÍCH CỦA IDOL NHÀ BẠN (2)

Lựa Chọn Của SHINee Taemin – Myeongjangjok ể thưởng thức một món đặc biệt ở Hàn Quốc, hãy thử jokbal (chân giò heo) tại nhà hàng jokbal yêu thích của thành viên SHINee, Myeongjangjok ở Gangnam. Tình yêu dành cho jokbal của Taemin đã được tiết lộ cho các fan vì anh đã đề cập … Continue reading CHECK-IN CÁC NHÀ HÀNG YÊU THÍCH CỦA IDOL NHÀ BẠN (2)

CHECK-IN CÁC NHÀ HÀNG YÊU THÍCH CỦA IDOL NHÀ BẠN (1)

#FollowMyIdol Những địa điểm mà những fan nhất định phải đến khi đặt chân đến Hàn Quốc , những nhà hàng tủ của Idol của bạn có lẽ sẽ được liệt kê dưới đây đó Lựa Chọn Của EXO Sehun – Cofioca Một trong những biệt danh mà fan dành tặng cho em út Sehun … Continue reading CHECK-IN CÁC NHÀ HÀNG YÊU THÍCH CỦA IDOL NHÀ BẠN (1)

BÀI PHÁT BIỂU CỦA CEO BIGHIT ENTERTAINMENT TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL NGÀY 26/2/2019

Kính thưa thầy hiệu trưởng Oh Sejeong, các giáo sư cùng nhân vật chính ngày hôm nay là các em sinh viên đã tốt nghiệp cùng gia đình và người thân các em kính mến Xin chào mọi người, tôi là Bangsihyuk, CEO kiêm nhà sản xuất âm nhạc đến từ công ty giải trí … Continue reading BÀI PHÁT BIỂU CỦA CEO BIGHIT ENTERTAINMENT TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL NGÀY 26/2/2019

CÁC ĐỊA ĐIỂM NGẮM HOA ANH ĐÀO KHÔNG THỂ BỎ LỠ TẠI HÀN QUỐC

Mùa xuân là mùa hoa đào nở, người người đi du xuân nhà nhà đi du xuân ngắm nhìn khoảnh khắc chuyển mình này của đất trời. Nếu bạn đang đau đầu để tìm một địa điểm cho chuyến du lịch ngắn  ngày cùng người mình yêu, tại sao không chọn Hàn Quốc với những … Continue reading CÁC ĐỊA ĐIỂM NGẮM HOA ANH ĐÀO KHÔNG THỂ BỎ LỠ TẠI HÀN QUỐC

HỌC LÀM KẸO ĐƯỜNG CÙNG BAE JINYOUNG

Nguyên liệu gồm có: Đường trắng 2. Baking Soda 3. Bình ga di động 4. Khuôn Chúng ta bắt đầu tiến hành nào: Bước 1: Đổ đường vào khay và khuấy đều Bước 2: Cho vào chút bột Baking soda cho kẹo nở Bước 3: Khuấy thật nhanh để cho đường tan Bước 5: Đổ ra … Continue reading HỌC LÀM KẸO ĐƯỜNG CÙNG BAE JINYOUNG

[Khai giảng tháng 2 KHÓA 43]

🌼LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG HÀN TẠI TRUNG TÂM HÀN QUỐC – ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 🌿Lớp tiếng Hàn SƠ CẤP 1 – Thời gian: 18:00 ~ 20:00 tối 246 – Học phí: 1.900.000/25 buổi ( Đã bao gồm giáo trình) KHAI GIẢNG VÀO NGÀY 27/02/2019 🌼🌼 Đăng ký tại: Link đăng ký: https://goo.gl/RMgqoX 🌼🌼🌼NỘP HỌC … Continue reading [Khai giảng tháng 2 KHÓA 43]

Khai giảng tháng 12

🌼LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TIẾNG HÀN TẠI TRUNG TÂM HÀN QUỐC – ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 🌿Lớp tiếng Hàn SƠ CẤP 1 – Thời gian: 18:00 ~ 20:00 tối 246 – Học phí: 1.900.000/25 buổi ( Đã bao gồm giáo trình) KHAI GIẢNG VÀO NGÀY 10/12 🌼🌼 Đăng ký tại: Link đăng ký: https://goo.gl/RMgqoX 🌼🌼🌼NỘP … Continue reading Khai giảng tháng 12

KHAI GIẢNG SƠ CẤP 2- THÁNG 11

Trung tâm xin gửi tới các bạn học viên lịch khai giảng lớp Tiếng Hàn sơ cấp 2 DỰ KIẾN KHAI GIẢNG 26/11 ⏰Thời gian 18h30-20h30- Tối 2,4,6 💲 Học phí: 2.100.000/25 buổi ( Bao gồm 5 buổi giảng viên người bản xứ + giao lưu văn hóa + giáo trình) 📌📌Link đăng ký: https://goo.gl/RMgqoX ——————————————————————– 💥 GIẢM … Continue reading KHAI GIẢNG SƠ CẤP 2- THÁNG 11

Lịch khai giảng sơ cấp 1 tháng 10

[📢📢LỊCH KHAI GIẢNG K40] Vui học Tiếng Hàn với giáo viên Hàn Quốc Trung tâm Hàn Quốc Trường Đại học Ngoại Thương tưng bừng khai giảng lớp Sơ cấp 1 vào ngày 23/10/2018 cùng nhiều ưu đãi cực hấp dẫn, hứa hẹn mang đến cho học viên một khóa học chất lượng 🎉 ĐĂNG KÍ CÀNG … Continue reading Lịch khai giảng sơ cấp 1 tháng 10