3L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
HALLYU – iEIT

Category Archives: HALLYU

CHECK-IN CÁC NHÀ HÀNG YÊU THÍCH CỦA IDOL NHÀ BẠN (2)

Lựa Chọn Của SHINee Taemin – Myeongjangjok ể thưởng thức một món đặc biệt ở Hàn Quốc, hãy thử jokbal (chân giò heo) tại nhà hàng jokbal yêu thích của thành viên SHINee, Myeongjangjok ở Gangnam. Tình yêu dành cho jokbal của Taemin đã được tiết lộ cho các fan vì anh đã đề cập … Continue reading CHECK-IN CÁC NHÀ HÀNG YÊU THÍCH CỦA IDOL NHÀ BẠN (2)

CHECK-IN CÁC NHÀ HÀNG YÊU THÍCH CỦA IDOL NHÀ BẠN (1)

#FollowMyIdol Những địa điểm mà những fan nhất định phải đến khi đặt chân đến Hàn Quốc , những nhà hàng tủ của Idol của bạn có lẽ sẽ được liệt kê dưới đây đó Lựa Chọn Của EXO Sehun – Cofioca Một trong những biệt danh mà fan dành tặng cho em út Sehun … Continue reading CHECK-IN CÁC NHÀ HÀNG YÊU THÍCH CỦA IDOL NHÀ BẠN (1)

BÀI PHÁT BIỂU CỦA CEO BIGHIT ENTERTAINMENT TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL NGÀY 26/2/2019

Kính thưa thầy hiệu trưởng Oh Sejeong, các giáo sư cùng nhân vật chính ngày hôm nay là các em sinh viên đã tốt nghiệp cùng gia đình và người thân các em kính mến Xin chào mọi người, tôi là Bangsihyuk, CEO kiêm nhà sản xuất âm nhạc đến từ công ty giải trí … Continue reading BÀI PHÁT BIỂU CỦA CEO BIGHIT ENTERTAINMENT TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL NGÀY 26/2/2019

HỌC LÀM KẸO ĐƯỜNG CÙNG BAE JINYOUNG

Nguyên liệu gồm có: Đường trắng 2. Baking Soda 3. Bình ga di động 4. Khuôn Chúng ta bắt đầu tiến hành nào: Bước 1: Đổ đường vào khay và khuấy đều Bước 2: Cho vào chút bột Baking soda cho kẹo nở Bước 3: Khuấy thật nhanh để cho đường tan Bước 5: Đổ ra … Continue reading HỌC LÀM KẸO ĐƯỜNG CÙNG BAE JINYOUNG

4 điểm đáng mong đợi ở “Chỉ Yêu Mình Em” – phim điện ảnh mới nhất của Seungri (Big Bang)

Sắp tới đây, phim điện ảnh mới nhất mà Seungri (Big Bang) góp mặt – Chỉ Yêu Mình Em (Love Only) sẽ chính thức ra mắt khán giả. Trong tháng 4 này, người hâm mộ Big Bang hẳn đang mong chờ đến ngày dự án điện ảnh Chỉ Yêu Mình Em (Love Only) ra mắt. Bởi lẽ, … Continue reading 4 điểm đáng mong đợi ở “Chỉ Yêu Mình Em” – phim điện ảnh mới nhất của Seungri (Big Bang)

Nữ diễn viên “Khi Những Bà Nội Trợ Hành Động” tuyên bố phá sản

Sáng nay, báo chí Hàn đưa tin nữ diễn viên Kim Hye Sun vừa tuyên bố phá sản. Được biết, nữ diễn viên đã làm thủ tục đăng ký phá sản với số nợ lên đến 2,3 tỷ won (tương đương 46 tỷ đồng). Kim Hye Sun kết hôn lần đầu tiên năm 1995. Sau … Continue reading Nữ diễn viên “Khi Những Bà Nội Trợ Hành Động” tuyên bố phá sản

Kim Woo Bin bị nhầm lẫn thành tội phạm bị truy nã tại Philippines

Trong buổi họp báo ra mắt bộ phim, Kim Woo Bin đã chia sẻ câu chuyện về việc anh suýt nữa bị giữ lại ở Philippines trong một tháng trời. Nam diễn viên tiết lộ, anh đã được cơ quan chức năng liên hệ khoảng 1 tuần trước khi xuất cảnh, và có người nói … Continue reading Kim Woo Bin bị nhầm lẫn thành tội phạm bị truy nã tại Philippines

Movie hội tụ dàn mỹ nam của màn ảnh Hàn Quốc : “Master”

Master được ra mắt khán giả tại Việt Nam với cái tên “Ông Trùm” từ ngày 17/2/2017. Bộ phim được đạo diễn với Cho Ui Seok này đã làm mưa làm gió các phòng vé taị Hàn Quốc vào cuối năm 2016 với nội dung được lấy cảm hứng từ một vụ lừa đảo chấn … Continue reading Movie hội tụ dàn mỹ nam của màn ảnh Hàn Quốc : “Master”

Tổng thống Đài Loan mong muốn có nhiều bộ phim hay như Goblin

Bộ phim “Goblin” không chỉ khiến cộng đồng mê phim trong nước phát sốt mà còn nhận nhiều sự chú ý từ khán giả thế giới, trong đó có khán giả Đài Loan. Gần đây người hâm mộ Đài Loan đã bày tỏ mong muốn bộ phim sẽ được làm lại ở nước mình. Theo tin tức của Đài … Continue reading Tổng thống Đài Loan mong muốn có nhiều bộ phim hay như Goblin