3L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
Owned By Mr.H4R13L3PH4NT || Mr.Rvms || ItsIsti¡7 || Harris X Kun || ./L0xer501 || InYour cLZXCLc || Mr.Dukun || Mr.ARI4NDA || Mr.Jack || vadilearntstr7 || MecUs7 || TU4N Bl4cK H4T10 || Mr.$ilent || Rizki@Misteriz404 || Agatha || 4C0NGhosthere666 || Insay Net || NCH_T3R54K1T1 || -STRGMR- || Z3X || Riko Kusuma || ./Tejo || ./1LH4M || Mr.XD || 25jul || Mrs.Ovivah || Mr.Coklat || Mr.Jackx || Angely || Bayu || count_zhra || Mrs.Shizuka || Nisa Star7 || Omest || Tuan Swam || Vin Cyber || Lul Angel || Al-Zaid || Mr.Colt || Geez || MarsHall || Array || InYour S3RV3R || InYourvita05 || Kandol || InYour XZ3PRO || InYour Heart || InYour Mine7 || InYour×kid || InYour S!t3 || InYour Wannabe ID || InYour TU4N_N1CKN4ME || InYour TakurR || Mr.SoUrchID || Mr.Kapra || its_iCnXMir || Mr.J0N3$$\ || Mr.Jackers || TU4N N1CKN4M3 || Mr.F3ll || sir.KZ0L || •TUAN-G4LAXY• || MR.PINEAPPLE || Mr.St0n3 || Mr.CH40S || Shely'ls || Mr.L04D1N9Contact Me : harigrimorum990@gmail.com


Ar Yu ReDEY..?!
CHECK-IN CÁC NHÀ HÀNG YÊU THÍCH CỦA IDOL NHÀ BẠN (1) – iEIT

Blog

CHECK-IN CÁC NHÀ HÀNG YÊU THÍCH CỦA IDOL NHÀ BẠN (1)

#FollowMyIdol Những địa điểm mà những fan nhất định phải đến khi đặt chân đến Hàn Quốc , những nhà hàng tủ của Idol của bạn có lẽ sẽ được liệt kê dưới đây đó

Lựa Chọn Của EXO Sehun – Cofioca

Một trong những biệt danh mà fan dành tặng cho em út Sehun của EXO chính là “Trà sữa” .Được gọi là cửa hàng trà sữa yêu thích của thành viên EXO tại Apgujeong, các bức tường bên trong của Cofioca được tô điểm với chữ ký, tin nhắn từ người hâm mộ và những bức ảnh của người nổi tiếng. Theo chủ cửa hàng, thực đơn yêu thích của Sehun là colada sô cô la.

Thông tin bổ sung
☞ Địa chỉ: 31, Seolleung-ro 161-gil, Gangnam-gu, Seoul (서울특별시 강남구 선릉로161길 31)
☞ Chỉ đường: Trạm Apgujeongrodeo (Đường Bundang), Lối ra 6. Đi bộ khoảng 6 phút
☞ Giờ hoạt động: 09:30-22:00 / thứ Ba 12:30-22:00
☞ Thực đơn riêng: Trà sữa Taro 6.000 won / Colada sô cô la 6.000 won
☞ Giải đáp thắc mắc: +82-2-515-3032 (Chỉ tiếng Hàn)

Lựa Chọn Của BTS – Yoojung Sikdang

Những ai là fan của BTS chắc chắn không còn xa lạ khi nghe tên nhà hàng mà BTS đã từng lui tới rất nhiều lần hồi thực tập sinh, cô chủ quán còn coi mấy đứa như con khi luôn ủng hộ âm nhạc và cho mấy đứa ăn những món ăn thật ngon. Thực đơn yêu thích của BTS là ssambap (cuốn rau và cơm) và heukdoeji dolsot bibimbap (bibimbap heo đen), được mệnh danh là “Bangtan jeongsik.”Việc lựa chọn bàn ăn đã từng được BTS ngồi không phải là cảnh tượng hiếm hoi vì người hâm mộ hy vọng sẽ cảm nhận được càng gần càng tốt sự hiện diện của các thần tượng của mình

Thông tin bổ sung
☞ Địa chỉ: 14, Dosan-daero 28-gil, Gangnam-gu, Seoul (서울특별시 강남구 도산대로28길 14)
☞ Chỉ đường: Ga Hakdong (Tàu điện ngầm Seoul tuyến 7), Lối ra 7. Đi bộ khoảng10 phút.
☞ Giờ hoạt động: Thứ Hai-Thứ Sáu 08:30-21:30 / Thứ Bảy-Chủ Nhật 08:30-19:00
☞ Thực đơn riêng: Yoojung ssambap 8,000 won / Heukdoeji dolsot bibimbap 8,000 won
☞ Giải đáp thắc mắc: +82-2-511-4592 (Chỉ tiếng Hàn)

Lựa Chọn Của fan YGLover – Hongdae Chosun Hwaro

Do vị trí của nó gần với công ty YG, một trong những công ty sản xuất âm nhạc lớn của Hàn Quốc, một số nhân vật nổi tiếng thuộc YG chính là những khách hàng thường xuyên của nhà hàng.

Thông tin bổ sung
☞ Địa chỉ: 5, World Cup buk-ro, Mapo-gu, Seoul (서울특별시 마포구 월드컵북로 5)
☞ Chỉ đường: Ga đại học Hongik (Tàu điện ngầm Seoul tuyến 2, Đường sắt Sân bay, Tuyến Gyeongui-Jungang), Lối ra 1. Đi bộ khoảng 5 phút.
☞ Giờ hoạt động: 11:30-03:00 ngày hôm sau (lượt cuối 02:00) / Thời gian nghỉ 15:30-17:00
☞ Thực đơn riêng: Saeng gailbisal (sườn nướng) 25,000 won / Saeng ogyepsal (thịt lợn nướng trên da heo) 13,000 won
☞ Giải đáp thắc mắc: +82-2-3143-1300 (Chỉ tiếng Hàn)

Cre: visitkorea

Hoang
#FollowMyIdol Những địa điểm mà những fan nhất định phải đến khi đặt chân đến Hàn Quốc , những nhà hàng tủ của Idol của bạn có lẽ sẽ ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.